Servis i popravka pumpi i hidrouređaja

IMPELER d.o.o. vrši profesionalni servis i popravku pumpi i hidro uređaja u kompletno opremljenoj radionici sa ispitnom stanicom. U servisu firme rade visoko kvalifikovani kadrovi sa velikim iskustvom u ovoj oblasti. IMPELER d.o.o. ima za cilj da svojim klijentima omogući kvalitetan i brz servis prema najvišim tehničkim standardima uz minimalne troškove. Prilikom popravke pumpi ugrađuju se originalni delovi, a svaka popravka pumpe ili hidro uređaja podrazumeva garantni period ispravnog rada. Nakon izvršene popravke ili servisa pumpi, vrši se testiranje sa izdavanjem rezultata i garantnog lista. Testiranje se obavlja u ispitnoj stanici, odnosno u ispitnom bazenu gde se vrši merenje radnih karakteristika pumpi, ostvarenog protoka i pritiska. Mašinska obrada obrtnih delova pumpi se vrši u mašinskoj radionici, a u servisu se vrši i viklovanje (premotavanje) elektromotora snage od 0,35 do 100 kW većine proizvođača, tipova, brzina i zaštita. IMPELER d.o.o. vrši servis pumpi većine proizvođača prisutnih na našem tržištu.

Servis na terenu

IMPELER d.o.o. vrši sledeće usluge servisa prilikom izlaska na teren:

  • demontaža pumpi i hidro uređaja
  • popravka
  • montaža pumpi i hidro uređaja i implementacija u nove sisteme
  • prepravka i dodatni radovi na postojećim sistemima
  • usluga centriranja
  • preventivni servis