Kanalizacione pumpe

Impeler kanalizacione pumpe za otpadne vode i fekalije, često nazivane fekalne pumpe, imaju široku primenu u mnogobrojnim aplikacijama u domaćinstvima, gradskim i mesnim zajednicama, u industriji i poljoprivredi. Impeler pumpne stanice za prepumpavanje otpadnih voda su potpuno automatizovane sa mogućnošću stalnog nadzora određenih parametara. Pouzdani uređaji kontrole nivoa tečnosti (plovni prekidači, pneumatski, ultrazvučni ili električni) obezbeđuju siguran rad pumpi pri minimalnoj potrošnji električne energije. Potencijalne uzroke kvarova kao što su stanje mehaničkog zaptivača, temperatura određenih delova pumpe, prisustvo vlage ili napajanje je moguće pratiti pomoću mernih sondi i njihovim signalima pobuđivati različite alarmne sisteme. Impeler kanalizacione pumpe su konstruisane za pumpanje fekalija, mulja, otpadnih voda, podzemnih voda, uključujući i tečnosti koje sadrže velike količine čvrstog i vlaknastog materijala. Za hemijski agresivne tečnosti, određeni delovi pumpi, kao što su radna kola, kućišta ili kompletna konstrukcija pumpi su dostupni od visoko otpornih materijala kao što su nerđajući čelik i bronza. Posebnu grupu uređaja za tretman otpadnih voda, aeraciju, čine aeratori, potapajući i površinski.

Pozovite nas za više informacija. Naš telefon: 0638655906

Kanalizacione pumpe

Tip pumpe

Kanalizacione

Potapajuće

propelerne

Tip radnog kola

Zatvoreno jednokanalno

Zatvoreno višekanalno

VORTEX

Vrsta radne tečnosti

Tečnosti sa sadržajem nečistoća, mulja, čvrstih čestica i dugog vlaknastog materijala

Tečnosti sa sadržajem nečistoća i mulja sa primesama čvrstih čestica

Tečnosti sa visokim sadržajem nečistoća ili vlaknastog materijala i gasova

Poplavne vode, rečne vode

Temperatura radne tečnosti

[ º C]

min. 0

max. +40

Maksimalni kapacitet (protok)

[l/s]

150

1200

100

2100

Maksimalni napor

[m]

95

90

60

7

Zaptivanje

Dupli mehanički zaptivač u uljnoj komori

Ležajevi

Zaštićeni podmazani kotrljajni kuglični ležaj

Potisni priključak

[mm]

DN 50, 80, 100, 150

DN 200, 250, 300, 400, 500

DN 50, 80, 100, 150

DN 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

Prolaz radnog kola

[mm]

50, 80, 100

100, 130, 150, 165, 200

50, 80, 100

/

Tip instalacije

Stacionarna mokra, mobilna mokra, stacionarna suva vertikalna i horizontalna

Stacionarna mokra

Materijal

Kućište

sivi liv, bronza, duktilni liv, nerđajući čelični liv

Radno kolo

sivi liv, bronza, duktilni liv, nerđajući čelični liv

Vratilo

nerđajući čelik

Plašt za hlađenje

nerđajući čelik

Mehanički zaptivač

Silikon-karbid / silikon-karbid

Motor

Broj polova

2, 4, 6

4, 6, 8, 10, 12

2, 4, 6

4, 6, 8

Brzina obrtanja

[min -1 ]

2900, 1450, 960

1470, 960-980, 680-740, 590, 490

2900, 1450, 960

1450, 960, 730

Klasa izolacije

H (180 º C)

Klasa zaštite

IP 68

Snaga

[kW]

1.3 - 46.1

5.6 - 185

1.3 - 46.1

18.5 - 160

Frekvencija

[Hz]

50

Termalna zaštita

Motori su opremljeni temperaturnim

senzorima u namotajima,

bi-metalna zaštita ili PTC na zahtev

Motori su opremljeni temperaturnim

senzorima u namotajima,

bi-metalna zaštita ili PTC ili PT 100 na zahtev

Motori su opremljeni temperaturnim

senzorima u namotajima,

bi-metalna zaštita ili PTC na zahtev

Motori su opremljeni temperaturnim

senzorima u namotajima,

bi-metalna zaštita ili PTC ili PT 100 na zahtev

Napon

[V]

Navedene vrednosti se odnose za radni napon od 400 V / 3-faze. Druge vrednosti radnog napona se mogu dobiti na zahtev

Start

Motori su opremljeni za direktan ili zvezda-trougao start. Sve motore je takođe moguće upravljati pomoću frekventnih kontrolera ili soft startera

Protiveksplozivna zaštita

Svi motori su dostupni i u protiveksplozivnoj zaštiti u skladu sa standardom II 2 G Ex c d e [ib] IIB T4, T3

Suva instalacija

Pomoću plašta za opstrujavanje motora vodom koja se pumpa ili tečnošću koja cirkuliše kroz sistem namenjen za hlađenje motora

Sonde

Za nadzor stanja mehaničkog zaptivača, vlage u statoru, vlage u komori za motornu zaštitu, temperature ležajeva

Broj uključenja na sat

15